EXODUS

Exodus XIV, 2014 | Acrylic on canvas. 16″ x 12″
Exodus XV, 2014 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus XI, 2013 | Acrylic on canvas. 12″ x 12″
Exodus XIII, 2013 | Acrylic on canvas. 12″ x 12″
Exodus IX, 2013 | Acrylic on canvas. 20″ x 24″
Exodus XII, 2013 | Acrylic on canvas. 12″ x 12″
Exodus VII, 2012 | Acrylic on canvas. 28″ x 20″
Exodus X, 2013 | Acrylic on canvas. 12″ x 12″
Exodus IV, 2011 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus III, 2011 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus II, 2010 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus V, 2011 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus VIII, 2012 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus I, 2010 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″
Exodus VI, 2011 | Acrylic on canvas. 20″ x 16″